Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Vám doručený tovar nesedí, alebo akýmkoľvek spôsobom nesplnil Vaše očakávania, môžete nám ho do 14 pracovných dní vrátiť a my Vám ho vymeníme za inú veľkosť, farbu, úplne iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze v plnej výške.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze za tovar, oznámte nám to emailom, a zabezpečte doručenie tovaru do 14 pracovných dní od jeho prevzatia na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti (Noainvest s.r.o., Marek Majda,  Malinovského 8,  977 01  Brezno). V emaily o odstúpení od zmluvy prosím uveďte všetky údaje potrebné na identifikáciu objednávky (číslo a dátum objednávky, názov a cenu tovaru, Vaše identifikačné údaje,  číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám sumu poukážeme, a iné potrebné informácie).

Dôležité upozornenie:  Vočí našim zákazníkom zachovávame vždy korektný, ústretový a seriózny prístup a tešíme sa, keď aj zákazníci nás poctia takým pristupom. Je samozrejmé, že odstúpenie od zmluvy je možné za predpokladu, že nám tovar vrátite v rovnakom stave, ako sme Vám ho zaslali. Vždy Vám vrátime 100% kúpnej ceny tovaru, ak nám tovar vrátite v 100% stave – nepoužívný, nenosený, nepoškodený. 

Poštovné na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Tovar posielaný na dobierku nepreberáme.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení nepoužívaného, nepoškodeného, čistého tovaru s visačkou v pôvodnom stave a obale, vrátiť kupujúcemu cenu tovaru v plnej výške, ktorú zaň zaplatil, poukázaním na účet bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou.

V prípade, že si kupujúci želá vymeniť tovar za iný, predávajúci mu vráti peniaze za pôvodnú objednávku, a výmena tovaru sa rieši novou objednávkou.

Tovar sa z hygienických dôvodo odporúča  vždy skúšať na spodnú bielizeň! 

Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar z vážnych dôvodov (napr. tovar sa prestal vyrábať, výrazne sa zmenila jeho cena a podobne…). Predávajúci sa zaväzuje vždy vyvinúť maximálnu snahu, aby dodal požadovaný tovar. V prípade nevyhnutnosti odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z uvedených dôvodov, kupujúceho o tejto skutočnosti bez odkladu bude informovať a odstúpenie uskutoční písomnou formou emailom.  Ak kupujúci už uhradil predávajúcemu  kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci mu ju bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní  od odstúpenia od zmluvy vráti poukázaním na účet bankovým prevodom.

Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci splnil všetky informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov.