Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „OP“) sú vydané spoločnosťou Noainvest s.r.o. Platia pre nákup v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk a definujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je Noainvest s.r.o., a kupujúcim, ktorým je každá osoba, ktorá navštívi internetovú stránku www.malyluxus.sk a odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
Predmetom plnenia kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.malyluxus.sk, je dodanie tovaru na základe objednávky kupujúceho.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk je spoločnosť Noainvest s.r.o., Bratislava, so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín. IČO 47 450 941, Vložka číslo: 93910/B
Zodpovedná osoba: Marek Majda, Lomnická 27, 841 10 Bratislava
Noainvest s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnosti aktualizovať OP, preto je každému návštevníkovi stránky a zákazníkovi odporúčané sa s nimi oboznámiť pri každej návšteve stránky. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyslovuje súhlas s týmito OP.
Objednávka, kúpna zmluva
V elektronickom obchode www.malyluxus.sk môžete nakupovať tovar, ktorý je na tejto stránke ponúkaný, odoslaním správne a úplne vyplneného objednávacieho formulára na stránke www.malyluxus.sk.
Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh kúpnej zmluvy, predávajúci po potvrdení tejto objednávky návrh kúpnej zmluvy kupujúceho prijíma, a takto uzatvorená kúpna zmluva je platná a chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku. Po odoslaní Vašej objednávky obdržíte email, ktorý Vám bude zaslaný automaticky ako oznámenie o objednávke. Tento email nie je považovaný za záväzné akceptovanie a potvrdenie objednávky! Po obdržaní Vašej objednávky Vás budeme v krátkom čase emailom kontaktovať a informovať o skomletizovaní objednávky a dostupnosti tovaru – e-mailom o potvrdeni objednávky. Od tohto momentu sa objednávka považuje za záväznú a kupujúci s predávajúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku, čím obe strany vstupujú do obchodného vzťahu. Následne Vás budeme informovať o odoslaní tovaru. V prípade, ak niektorý Vami objednaný tovar Vám z akéhokoľvek dôvodu nevieme odoslať v dohľadnom čase, budete o tejto skutočnosti informovaný. Najneskôr do 10 dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednaný tovar, ak si zvolil spôsob platby vopred bankovým prevodom. Pri poslaní tovaru na dobierku, zákazník uhradí kúpnu cenu až pri doručení zásielky.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie adresa sídla (bydlisko) alebo miesta podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na tovar až po uhradení celej kúpnej ceny a prebratí tovaru.
Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku najneskôr do 2 hodín od jej doslania, alebo aj neskôr v prípade, ak predávajúci nedodrží podmienky predaja. Žiadosť o storno objednávky pošle kupujúci predávajúcemu emailom, kde uvedie všetky potrebné údaje o objednávke, aby túto mohol predávajúci identifikovať.
Žiadosť o storno objednávky je možné odoslať výhradne emailom, telefonická forma musí byť potvrdená aj písomne.
Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť ešte pred jej stornovaním, suma mu bude vrátená zaslaním na jeho účet najneskôr do 5 pracovných dní od stornovania objednávky.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak objednaný tovar nie je k dispozícii (napríklad sa prestal vyrábať), alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade je možné s kupujúcim dohodnúť náhradné plnenie. O takejto skutočnosti predávajúci kupujúceho ihneď informuje. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu a nemá záujem o náhradné plnenie v prípade, že od zmluvy odstúpil predávajúci, táto suma mu bude bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní vrátená poukázaním na účet.
Predávajúci zruší objednávku v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby bankovým prevodom vopred, a túto platbu neuskutoční do 10 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.

Doprava a platby

Doručovanie zásielok je realizované  v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS.

Cena poštovného a balného v rámci Slovenskej republiky je účtovaná nasledovne:

 – pri spôsobe úhrady bankovým prevodom vopred sadzbou 3,70 Eur,

 – pri spôsobe úhrady na dobierku sadzbou 4,60 Eur, 

– pri objednávke nad 50 Eur poštovné zadarmo! 

 

Termín dodania: Tovar je zákazníkovi doručený v nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, odosielaný je nasledujúci pracovný deň po dni objednania, alebo ešte v ten deň.

V prípade, že sa nám zásielka vráti z dôvodu “adresát neznámy”, kontaktujeme zákazníka, a v prípade, že má záujem, tovar mu pošleme opätovne a účtujeme mu opätovné poštovné.

Akonáhle nám je objednávka doručená, overíme dostupnosť tovaru, a potvrdzujeme skompletizovanie. Ak je tovar skladom, odosielame zásielku hneď nasledovný pracovný deň, alebo ešte v ten pracovný deň. Ak tovar nie je momentálne skladom, a nie sme schopní ho odoslať v dohľadnej dobe, zákazníka o tejto skutočnosti informujeme.

Termín odoslania objednávky môže byť vo výnimočných prípadoch  dlhší z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, o tomto je však zákazník vždy informovaný.

Kúpnu cenu za objednaný tovar môžete uhradiť jedným z dvoch možných spôsobov, podľa Vášho výberu:

Pri tomto spôsobe dostanete informačný email o objednávke, následne email o záväznom potvrdení o skopletizovaní objednávky. Následne uhradíte kúpnu cenu na náš účet bankovým prevodom spolu s poštovným, ktoré Vám započítame do faktúry, najneskôr do 10 dní od dňa potvrdenia skompletizovania z našej strany (ako variabilný symbol uveďte ID objednávky).  Prosíme o informáciu emailom o uhradení, aby sme vedeli sledovať uhradenie tovaru a tovar Vám hneď poslať. Po pripísaní platby na náš účet Vám bezodkladne pošleme tovar spolu s faktúrou.

Pri tomto spôsobe dostanete informačný email o objednávke, a po našom záväznom potvrdení Vašej objednávky, Vám bezodkladne pošleme tovar spolu s faktúrou, uhradíte ho až pri jeho prevzatí. Vo faktúre bude zahrnuté aj poštovné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že balík pri doručení je vhodné skontrolovať z hľadiska neporušenosti, ak je zjavne poškodený, oznámte to ihneď priamo doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujete tovar v ňom a spíšete s ním zápis o škode. Ak tovar nie je v poriadku, máte právo balík neprebrať.

Dodanie tovaru
Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú orientačný charakter a vo výnimočných prípadoch sa môžu líšiť. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho o tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
Keďže tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, email, adresa, telefón).
Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží faktúru, ktorá je pribalená v balíčku s tovarom.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru

V prípade, že Vám doručený tovar nesedí, alebo akýmkoľvek spôsobom nesplnil Vaše očakávania, môžete nám ho do 14 pracovných dní vrátiť a my Vám ho vymeníme za inú veľkosť, farbu, úplne iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze v plnej výške ceny vráteného tovaru.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze za tovar, oznámte nám to emailom, a zabezpečte doručenie tovaru do 14 pracovných dní od jeho prevzatia na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti (Noainvest s.r.o., Marek Majda, Malinovského 8, 977 01 Brezno). V emaile o odstúpení od zmluvy prosím uveďte všetky údaje potrebné na identifikáciu objednávky (číslo a dátum objednávky, názov a cenu tovaru, Vaše identifikačné údaje,  číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám sumu poukážeme, a iné potrebné informácie).

Dôležité upozornenie:  Vočí našim zákazníkom zachovávame vždy korektný, ústretový a seriózny prístup a tešíme sa, keď aj zákazníci nás poctia takým pristupomJe samozrejmé, že odstúpenie od zmluvy je možné za predpokladu, že nám tovar vrátite v rovnakom stave, ako sme Vám ho zaslali. Vždy Vám vrátime 100% kúpnej ceny tovaru, ak nám tovar vrátite v 100% stave, t.j. nepoškodený, nepoužívaný. 

Poštovné na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Tovar posielaný na dobierku nepreberáme.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení nepoužívaného, nepoškodeného, čistého tovaru, vrátiť kupujúcemu cenu tovaru v plnej výške, ktorú zaň zaplatil, poukázaním na účet bankovým prevodom, alebo na požiadanie zákazníka poštovou poukážkou.

V prípade, že si kupujúci želá vymeniť tovar za iný, predávajúci mu vráti peniaze za pôvodnú objednávku, a výmena tovaru sa rieši novou objednávkou.

Tovar je vždy vhodné z hygienických dôvodov  skúšať na spodnú bielizeň! 

Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar z vážnych dôvodov (napr. tovar sa prestal vyrábať, výrazne sa zmenila jeho cena a podobne…). Predávajúci sa zaväzuje vždy vyvinúť maximálnu snahu, aby dodal požadovaný tovar. V prípade nevyhnutnosti odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z uvedených dôvodov, kupujúceho o tejto skutočnosti bez odkladu bude informovať a odstúpenie uskutoční písomnou formou emailom.  Ak kupujúci už uhradil predávajúcemu  kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci mu ju bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní  od odstúpenia od zmluvy vráti poukázaním na účet bankovým prevodom.

Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci splnil všetky informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov

Darčeky k nákupu v prípade odstúpenia od zmluvy
Predávajúci ako pozornosť k nákupu nad určitú sumu, alebo pri rôznych príležitostiach, dáva kupujúcim rôzne darčeky. V prípade ale, že kupujúci odstúpi od zmluvy, a tovar predávajúcemu vráti aj čiastočne tak, že konečná nákupná cena nedosahuje hodnotu, pri ktorej mu prináleží darček, je kupujúci povinný tento darček predávajúcemu vrátiť spolu s vracaným tovarom. Ak ho nevráti, je to chápané tak, že o tovar, ktorý mu bol zaslaný ako darček má záujem a chce si ho kúpiť, a predávajúci z vracanej sumy za vrátený tovar odpočíta čiastku v hodnote darčeka.
Napríklad: pri nákupe nad 50 Eur kupujúcemu patrí darček v hodnote 7 Eur. Ak kupujúci nakúpi tovar v hodnote nad 50 Eur, a následne odstúpi od zmluvy a vráti tovar bez darčeka, a konečná suma nákupu tým pádom nebude dosahovať 50 Eur, predávajúci kupujúcemu z vracanej sumy odčíta 7 Eur za nevrátený darček. Alebo pri nákupe v hodnote nad 100 Eur mu patrí darček v hodnote 9 Eur. Ak kupujúci nakúpi trebars za 110 Eur a dostane darček v hodnote 9 Eur, z tohto nákupu však vráti položky v sume 50 Eur (čiže konečná cena nákupu je 60 Eur), prináleží mu darček v hodnote 7 Eur za nákup nad 50 Eur. Ak darček nevráti, z vracanej sumy bude odčítaná čiastka 2 Eurá – ako rozdiel hodnoty darčeka pri nákupe nad 100 Eur a nad 50 Eur.
Informácie o výrobkoch
Pri každom výrobku ponúkanom v našom obchode je priložená jeho fotografia a uvedená cena v mene EURO, a opis tovaru – najmä farba, materiál, veľkosť a podobne. V prípade, že tieto informácie sú pre Vás nedostatočné, neváhajte obrátiť sa na nás s akýmikoľvek otázkami emailom alebo telefonicky, radi Vám ich zodpovieme. Ak pri niektorom tovare chýba informácia či fotografia, je možné si tieto informácie od nás vyžiadať. Rovnako sa nás môžete obrátiť, ak si nie ste istá/istý so zvolením správnej veľkosti ­ radi Vám poskytneme bližšie informácie o tovare.
Preberanie tovaru
Je vhodné zo strany zákazníka pri preberaní zásielky s tovarom skontrolovať zásielku z hľadiska neporušenosti a kompletnosti. Ak je poškodený balík, kupujúci ihneď oznámi túto skutočnosť priamo doručovateľovi a s týmto na mieste spoločne spíšu Zápis o škode, kde uvedú všetky podrobnosti o poškodení zásielky a Zápis podpíšu. Tovar v balíku kupujúci následne skontroluje za prítomnosti doručovateľa, a ak je tento tovar akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo nie je kompletný, uvedú to do zápisu, a škody podrobne opíšu v zápise ­ v takomto prípade má kupujúci právo balík neprevziať. Ihneď túto skutočnosť oznámi aj predávajúcemu. Ak balík nie je porušený, kupujúci prekontroluje jeho obsah a preverí kompletnosť a neporušenosť zásielky. Ak balík obsahuje nekompletný alebo poškodený objednaný tovar, ihneď túto skutočnosť oznámi prepravcovi a predávajúcemu. Ak kupujúci neprekontroluje balík a jeho obsah pri prebratí, neskôr zistené škody a vady na tovare, či neúplnosť objednávky budú ťažko preukázateľné a vo väčšine prípadov neakceptované. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.
Dostupnosť tovaru
Tovar, ktorý je ponúkaný v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk, je skladom a dostupný ihneď. Odosielaný je zvyčajne hneď nasledovný pracovný deň po dni objednania, alebo ešte v ten deň. Ak dôjde k situácii, že niektorý tovar sa vypredal a nie je k dispozícii, kupujúci je o tejto skutočnosti ihneď informovaný. V prípade záujmu zo strany kupujúceho ho predávajúci objedná, ak je takáto možnosť. Dodacia lehota takto objednaného tovaru je rôzna, zvyčajne 5 – 20 dní. Ak kupujúci nemá záujem o objednanie tovaru, či náhradné plnenie, objednávka sa bezplatne zruší. V prípade záujmu o rýchlejšie dodanie, alebo iné dodacie podmienky, kontaktujte nás emailom, dohoda je vždy možná.
Kúpna cena
Pri každom tovare, ktorý je ponúkaný v elektronickom obchode na webovej stránke www.malyluxus.sk je uvedená cena tovaru v mene EURO. Kúpna cena je cena za objednaný tovar.
Táto kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady vynaložené na doručenie tovaru (balné a poštovné). Náklady na dopravu v plnej výške hradí kupujúci pokiaľ nie je dohodnuté inak, a táto suma je pripočítaná k sume za tovar na konci faktúry ­ viac o cene dopravy v časti Dodacie a platobné podmienky. Pri objednávke, ktorej hodnota je najmenej 50,­ Eur, doprava kukupúcemu nie je účtovaná.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny tovarov, avšak kupujúcemu vždy garantuje cenu uvedenú v čase odoslania a potvrdenia objednávky.
Predávajúci priebežne poskytuje na jednotlivý tovar zľavy, tieto zľavy a ich výška je vždy jasne uvedená pri tovare, alebo oznamom na stránke. Platnosť zľavnených cien trvá do vypredania zásob, alebo do doby uvedenej na stránke.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky ak ide o platbu vopred bankových prevodom, inak je objednávka zrušená podľa pravidiel v časti „Storno objednávky“, alebo pri prebratí tovaru ak ide o zásielku na dobierku.
Predávajúci je povinný:
• dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve , kvalite a termíne
Ostatné práva a povinnosti oboch zmluvných strán sú uvedené vostatných bodoch týchto OP.
Záručné podmienky
Záručné podmienky a spôsob reklamácie sú upravené Reklamačným poriadkom uverejneným na stránke www.malyluxus.sk. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto sa pri jej zabezpečovaní riadime nasledovnými Zásadami uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené v samostatnom dokumente uverejnenom na spodku našej stránky v časti Zákaznícky servis:

Spoločnosť Noainvest s.r.o., so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín, IČO 47 450 941, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 93910/B, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.malyluxus.sk, sa preto zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje.

Zodpovedná osoba: Marek Majda, Lomnická 27, 841 10 Bratislava

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v Noainvest, s.r.o., aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame  oboznámiť sa s obsahom našej stránky a jej dokumentov, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

 

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 

Správca osobných údajov a účastník

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Noainvest, s.r.o. IČO 47 450 941 so sídlom Lomnická 27, 841 10 Bratislava ­ Devín (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu:

Adresa: Lomnická 27, 841 10 Bratislava, korešpondenčná adresa: Malinovského 8, 977 01 Brezno

Email: info@malyluxus.sk

Telefónny kontakt: 0903 527 728

 

Prevádzkovateľ e-shopu www.malyluxus.sk ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka, súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar.

 

Osoba poverená ochranou osobných údajov: Marek Majda, kontakt: info@malyluxus.sk

 

Právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov

Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty. Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu. To znamená údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, fyzickú realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Osobné údaje ako e-mail a IP adresa potrebujeme na marketingové účely, a k tvorbe rôznych štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Noainvest, s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

Dôvod a účel spracovávania osobných informácií je plnenie zmluvy medzi Vami a nami, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketing a Váš súhlas so spracovaním osobných informácií pre účely poskytovania priameho marketingu je nevyhnutný. Účelom je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

Aké osobné údaje spracovávame

Spoločnosť Noainvest, s.r.o., prostredníctvom internetového obchodu www.malyluxus.sk, ponúka predaj tovaru. Vaše osobné údaje potrebujeme na to, aby sme dokázali korektne plniť naše záväzky voči Vám – čiže dodať Vám objednaný tovar, a tiež aby sme dokázali plniť Vaše priania.  Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Pre doručenie tovaru a zákaznícky servis potrebujeme od Vás hlavne tieto údaje: meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a emailový kontakt.

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

 

Pre zasielanie e-mailov a marketingové účely potrebujeme od Vás hlavne  tieto údaje: emailová adresa a IP adresa.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

Počas Vašej návštevy na našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, tiež z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke zotrvali, ktoré podstránky ste si prezerali a podobne. Tieto údaje sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Cookies používame na to, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a aby sme dokázali prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neželáte cookies ukladať, môžete ho deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, keďže ide o Váš osobný údaj. Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín, čo je výhoda pre Vás, že Vám prídu ponuky s podobným obsahom o aký ste už prejavili záujem a napríklad s akciovou cenou, a Vy nie ste zaťažovaní informáciami, o ktoré nemáte záujem. Proti profilovaniu možete podať námietku na info@malyluxus.sk a my to v najkratšom možnom čase vyriešime (max do 1 mesiaca)

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre Noainvest. s.r.o. vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

EKAI, s.r.o., Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

CreativeSites, s.r.o., Ulica Svornosti 42, 82106 Bratislava

WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava

 

Vaše údaje za žiadnych okolností neposkytneme tretím stranám, s výnímkou vyššie uvedených externých spolupracovníkov, ktorí sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami a zaviazali sa k mlčanlivosti.

 

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo byť informovaný o svojich údajoch u prevádzkovateľa, čiže osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľov na účely spracovania osobných údajov je:  Noainvest s.r.o., Lomnická 27, Bratislava

Kontaktná osoba: Marek Majda

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, a radi Vám tieto informácie poskytneme na Vašu žiadosť písomne.

Tiež máte právo na opravu poskytnutých údajov, alebo ich doplnenie v prípade ich nesprávnosti alebo neúplnosti.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na zabudnutie – čiže právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutách osobných údajov sa uplatní aj prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať Váš udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Je to veľmi jednoduché – napíšte nám e-mail na info@malyluxus.sk, alebo kliknite na odkaz v e-maile od nás – odhlásiť sa odoberania e-mailov.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však ale nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tieto účely budeme musieť Vaše údaje ďalej spracovávať.

Máte tiež právo žiadať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov, v prípade že napadnete ich správnost, alebo je ich spracovanie nezákonné, alebo ak by ich prevádzkovateľ už nepotreboval na účely, ktoré uviedol, a pod.. Pri obmedzení spracovania osobných údajov Vaše údaje ostanú v našich systémoch, avšak my ich už nesmieme používať na naše účely.

Máte tiež právo na prenos osobných údajov na iného správcu a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.

 

Vaše žiadosti o uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv, vybavíme do 48 hodín od doručenia žiadosti, pri komplikovaných prípadoch do 1 mesiaca. Žiadosti posielajte e-mailom na adresu info@malyluxus.sk

 

Vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín a sú uložené na serveroch v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, bolo by to spôsobené technickými operáciacmi našich sprostredkovatešov. Zmluvy, ktoré máme s nimi uzatvorené, sú samozrejme ošetrené klauzulami o maximálnej bezpečnosti prenosu údajov mimo EÚ.

 

Dozorný orgán nad spracúvaním osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, že na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na tento úrad.  

 

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený so Zásadami uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Zásad uchovávania, spracovania a ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Newsleter a emailové informácie
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii, alebo aj bez nákupu, môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho, v prípade že zaklikol políčko so súhlasom o ich zasielaní. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e­mailoch, ktoré mu budú doručované.
Záverečné ustanovenia
OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať písomne emailom. Vo výnimočných prípadoch je možná telefonická komunikácia.
Vzťahy, ktoré neupravujú tieto OP, upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o podomovom a zásielkovom predaji a iné.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny OP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
Tieto OP sú platné od 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce OP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť OP aj bez predchádzajúceho upozornenia.
V Bratislave dňa 25.05.2018