Odstúpenie od zmluvy

 
 
 
Úvod > Odstúpenie od zmluvy
 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že Vám doručený tovar nesedí, alebo akýmkoľvek spôsobom nesplnil Vaše očakávania, môžete nám ho do 14 pracovných dní vrátiť a my Vám ho vymeníme za inú veľkosť, farbu, úplne iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze v plnej výške. 

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze za tovar, oznámte nám to emailom, a zabezpečte doručenie tovaru do 14 pracovných dní od jeho prevzatia na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti (Noainvest s.r.o., Marek Majda,  Malinovského 8,  977 01  Brezno). V emaily o odstúpení od zmluvy prosím uveďte všetky údaje potrebné na identifikáciu objednávky (číslo a dátum objednávky, názov a cenu tovaru, Vaše identifikačné údaje,  číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám sumu poukážeme, a iné potrebné informácie). 

Dôležité upozornenie:  Vočí našim zákazníkom zachovávame vždy korektný, ústretový a seriózny prístup a tešíme sa, keď aj zákazníci nás poctia takým pristupom. Je samozrejmé, že odstúpenie od zmluvy je možné za predpokladu, že nám tovar vrátite v rovnakom stave, ako sme Vám ho zaslali. Vždy Vám vrátime 100% kúpnej ceny tovaru, ak nám tovar vrátite v 100% stave. Preto vracaný tovar prosím poskladajte do pôvodného tvaru a zabaľte do pôvodného obalu. Ak nám tovar  vrátite pokrčený, špinavý napríklad od make-upu, opratý, rozpáraný, parfemovaný, poškodený, bez visačky, alebo inak znehodnotený, a my sme nútení poslať ho do čistiarne, žehliť, či inak s ním manipulovať, znížime vracanú čiastku o sumu, ktorú sme vynaložili na vrátenie tovaru do pôvodného stavu ak je to možné. Ak je tovar poškodený tak, že jeho vrátenie do pôvodného stavu nie je možné, tovar Vám pošleme naspäť na dobierku vo výške poštovného 5 Eur, ak si ho nepreberiete, vznikne Vám  voči nám dlh, ktorý postúpime inkasnej spoločnosti.

Poštovné na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Tovar posielaný na dobierku nepreberáme.  

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení nepoužívaného, nepoškodeného, čistého tovaru s visačkou v pôvodnom stave a obale, vrátiť kupujúcemu cenu tovaru v plnej výške, ktorú zaň zaplatil, poukázaním na účet bankovým prevodom. Ak si zákazník želá poslať peniaze formou poštového poukazu na adresu, z vracanej sumy mu bude odčítané 1 Euro, ktoré si za túto službu účtuje Slovenská pošta, prípadne iné formy a doplkové služby sú účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. 

V prípade, že si kupujúci želá vymeniť tovar za iný, predávajúci mu vráti peniaze za pôvodnú objednávku, a výmena tovaru sa rieši novou objednávkou. 

Ak si kupujúci želá výmenu tovaru, predávajúci mu nový tovar pri prvej výmene odošle na vlastné náklady neodkladne, najneskôr do 5 pracovných dni od doručenia vráteného tovaru, ak cena tovaru je vyššia ako 25,- Eur, pri ďalších výmenách poštové poplatky hradí kupujúci. Ak je cena tovaru nižšia ako 25,- Eur, náklady na poštovné vymeneného tovaru aj pri prvej výmene v plnej výške hradí kupujúci - platbou na náš účet, alebo mu pošleme tovar na dobierku. 

Tovar si vždy skúšajte na spodnú bielizeň! 

Predávajúci  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar z vážnych dôvodov (napr. tovar sa prestal vyrábať, výrazne sa zmenila jeho cena a podobne...). Predávajúci sa zaväzuje vždy vyvinúť maximálnu snahu, aby dodal požadovaný tovar. V prípade nevyhnutnosti odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z uvedených dôvodov, kupujúceho o tejto skutočnosti bez odkladu bude informovať a odstúpenie uskutoční písomnou formou emailom.  Ak kupujúci už uhradil predávajúcemu  kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci mu ju bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní  od odstúpenia od zmluvy vráti poukázaním na účet bankovým prevodom. 

Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci splnil všetky informačné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia